Saturday, October 25, 2008

ภาษาไทย
ทุกคนสวัสดืครับ.ผมชื่อหนูครับ.และผมมาจากอเมริกานะครับ.
ผมอยู่ที่ืโคล้มบ้สโอไฮโอ.ผมหอายุ27ปื.ผมเเต่งงานเเล้าเเต่ยางไมมีเด็กๆครับ.
ผมกำลังเรียนที่ทหาวิทยาลัยเเละกำลังเรียนภาษจิทีนั่ด้วยครับ.
ผมอยากเรียนภาษาไทยด้วยเพราะว่าี้ผมคิดว่าภาษาไทยสนุกมากๆนะรับ.
ผมหวังว่าผมจะพบกันคนไทยที่นี้นะครับ.งั้นทุกคน...ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ครับ!

1 comment:

bypazz said...

ปรับใหม่


สวัสดืครับ ทุก ๆ คน .ผมชื่อหนูครับ ผมมาจากอเมริกานะครับ.
ผมอยู่ที่ โคล้มบ้ส โอไฮโอ ผมอายุ 27 ปื ผมแต่งงานแล้าแต่ยังไม่มีเด็กๆครับ.
ผมกำลังเรียนที่ทหาวิทยาลัยและกำลังเรียนภาษจินทีนั่นด้วยครับ.
ผมอยากเรียนภาษาไทยด้วยเพราะวผมคิดว่าภาษาไทยสนุกมากๆนะ ครับ.
ผมหวังว่าผมจะพบกันคนไทยที่นี้นะครับ.งั้นทุกคน...ผมต้องไปแล้วครับ!