Saturday, October 25, 2008

سلام به همگی!
امروز می خواهم زبان فارسی را تمرین کردن. چون من فکز میکنم که فارسی زبان که وقعی خیلی قشنگی است. باشه..حالا در باره من خودم حرف میزنم.
اسمم موش. من اهل آمریکا هستم و در اوحایو زندگی می کنم.
من بیست و هفت ساام است و من تاحال متاهل هستم. اگر چه متاهل هستم.. آما هنوز بچه نداریم.من هم دانشجو و معلم هستم.من در دانشگه برخی زبان می خوانم ولی معمولا در منزل زبان می خوانم. من میدوارم که.. اینجا کسی زبان فارسی بلد هست. خیلی ممنون و خدا حافظ

No comments: